Servicii
Sistemul de Semnalizare

Identificând cele mai uşor accesibile locuri ale obiectivelor, noi oferim soluţii optime de aplicare a sistemelor semnalizării de pază pentru sporirea nivelului de securitate. 

Paza fizică

Crearea unui sistem eficient de securitate este imposibilă fără munca organizată a angajaţilor pazei, care dispun de o pregătire specială. Setul serviciilor de pază fizică include expertiza obiectivului, elaborarea şi realizarea concepţiei individuale de securitate, selectarea angajaţilor calificaţi şi, ulterior, controlul asupra calităţii executării serviciilor.

 

Gardă personală

Garda personală are drept scop protecţia vieţii şi sănătăţii persoanelor particulare, paza persoanelor VIP, top-managerilor, însoţirea lor în călătorii de afaceri prin ţară. Garda personală include întâmpinarea şi însoţirea persoanelor particulare, delegaţiilor şi conducătorilor de companii. De asemenea oferim bodyguarzi-şoferi pregătiţi.

Paza încărcăturilor

Paza şi însoţirea încărcăturilor se efectuează în timpul transportării lor cu diferite mijloace de transport pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru paza încărcăturilor noi selectăm colaboratori, care au nu numai o pregătire generală de luptă, dar şi deprinderi de conducere a automobilelor în situaţii extremale. Toţi gardienii urmează sistematic cursuri de pregătire psihologică, care garantează o rezistenţă înaltă la stres şi capacitatea de a reacţiona rapid în situaţii nestandard.

Servicii
Partenerii noștri