Price list
Nr. Obiectiv Preţ
1 Ghereta De la 200 lei
2 Apartament 1-2-3- camere De la 150 lei
3 Obiecte comerciale De la 300 lei
4 Casa particulara De la 250 lei
5 Paza fizică De la 19000 lei pînă la 26000 lei pentru un post 24/24
De la 14000 lei pînă la 16000 lei pentru un post de noapte
6 Paza evenimentelor 500-800 lei pentru un colaborator de pază pentru un eveniment pînă la 10 ore, peste 10 ore + 200 lei/ora/colaborator de pază
7 Transportarea automobilului De la 250 lei prin oras
8 Servicii bodyguardului De la 80 pînă la 100 euro pentru un bodyguard pe zi
9 Servicii bodyguardului cu automobilul personal De la 40 euro pentru un bodyguard pe zi + motorina
10 Servicii bodyguardului pe o lună de la 1000 euro
11 Servicii de bodyguard cu masina privata 120-140 евро + combustibil
Partenerii noștri