Servicii
Sistemul de Semnalizare

Identificând cele mai uşor accesibile locuri ale obiectivelor, noi oferim soluţii optime de aplicare a sistemelor semnalizării de pază pentru sporirea nivelului de securitate. 

Sistemele de alarmă pază-incendiu previn sau minimizează riscul apariţiei unor situaţii periculoase. Staţia centrală de monitorizare şi control asigură supravegherea obiectivului 24/24 de ore.

Semnalul «Alarmă» este preluat de pupitrul central de supraveghere şi procesat printr-un soft special. La primirea unui semnal de alarmă la pupitrul centralizat de pază grupul de reacţionare rapidă se deplasează imediat la destinaţie şi întreprinde măsurile cuvenite, chemând persoana responsabilă, colaboratorii organelor de drept sau serviciile de intervenţie. Pentru executarea funcţiilor sale, membrii grupului de reacţionare rapidă sunt echipaţi cu arme şi mijloacele speciale. 

Înainte de instalarea mijloacelor tehnice se efectuează expertiza obiectului. Inginerul se deplasează la obiectiv şi la faţa locului decide, ce-ar fi de dorit, ce este posibil şi ce este necesar pentru paza obiectivului. La această etapă se analizează posibilele ameninţări şi se propune instalarea diferitor tipuri de semnalizare şi, eventual, a camerelor de supraveghere video.

Semnalizarea de pază reprezintă un complex de mijloace tehnice, senzori, ce au menirea de a anunţa subdiviziunile de pază în cazul pătrunderii nesancţionate la obiectiv.

Butonul semnalizării de alarmă reprezintă un mijloc tehnic, destinat chemării de urgenţă a subdiviziunii de pază în regim manual.

Semnalizarea de incendiu constă din mijloace tehnice, senzori, care anunţă în mod automat despre producerea unui incendiu la obiectiv. 

Partenerii noștri