Servicii
Paza fizică

Crearea unui sistem eficient de securitate este imposibilă fără munca organizată a angajaţilor pazei, care dispun de o pregătire specială. Setul serviciilor de pază fizică include expertiza obiectivului, elaborarea şi realizarea concepţiei individuale de securitate, selectarea angajaţilor calificaţi şi, ulterior, controlul asupra calităţii executării serviciilor.

Personalul: la selectarea personalului se verifică nivelul motivaţiei, stabilitatea psihologică şi încrederea de care dă dovadă fiecare candidat. Gardienii la obiective poartă uniformă de model stabilit, sunt dotaţi cu aparataj de comunicare şi mijloace tehnice speciale.

Sarcini: noi asigurăm integritatea mărfurilor şi materialelor, protecţia vieţii şi sănătăţii oamenilor (vizitatorilor şi angajaţilor), efectuăm controlul asupra exploatării corecte a sistemelor de pază şi protecţie antiincendiară, precum şi reprimăm acţiunile ilegale.

Cu paza fizică sunt asigurate:

  • centrele multifuncţionale;
  • unităţile de comerţ cu amănuntul;
  • întreprinderile industriale;
  • obiectivele culturale şi de agrement;
  • casele de locuit, clădirile nelocuibile şi construcţiile.
Partenerii noștri