Servicii
Paza încărcăturilor

Paza şi însoţirea încărcăturilor se efectuează în timpul transportării lor cu diferite mijloace de transport pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru paza încărcăturilor noi selectăm colaboratori, care au nu numai o pregătire generală de luptă, dar şi deprinderi de conducere a automobilelor în situaţii extremale. Toţi gardienii urmează sistematic cursuri de pregătire psihologică, care garantează o rezistenţă înaltă la stres şi capacitatea de a reacţiona rapid în situaţii nestandard.

Înainte de a proceda la paza încărcăturii, noi analizăm itinerarul stabilit din punct de vedere al securităţii, determinând punctele cheie de încărcare, descărcare, oferim consultaţii referitor la asigurarea protecţiei încărcăturii la toate etapele deplasării lui.

Elaborarea schemei de securitate se face nu numai în baza informaţiilor generale, dar şi a unor detalii de despre natura şi valoarea încărcăturii, se identifică „grupurile de risc”, care ar putea comite acţiuni ilicite. 

Un element deosebit de important al strategiei noastre îl constituie corespunderea complexului de măsuri pentru însoţirea încărcăturilor cu particularităţile itinerarului. 

Partenerii noștri